Perenõustamine

1 tund ja 30 minutit 90 €

Perenõustaja Margot Eimla, perenõustamine Tallinnas ja Pärnus

Perenõustamine on mõeldud peredele, kes soovivad parandada omavahelist suhtlust, lahendada konflikte ja tugevdada peresidemeid. See on teraapia vorm, mis keskendub pere kui terviku dünaamikale, pakkudes liikmetele strateegiaid ja tööriistu, mis aitavad luua harmoonilisemat ja toetavamat kodukeskkonda.

Perenõustamise eesmärk on aidata peredel mõista üksteise vajadusi ja tundeid, parandada suhtlemisoskusi ja õppida tõhusamalt konflikte lahendama. Protsess hõlmab kõigi pereliikmete kaasamist, tunnustades igaühe perspektiivi ja kogemust, ning julgustab avatud ja ausat dialoogi.

Terapeut töötab pereliikmetega, et tuvastada ja adresseerida aluseks olevaid probleeme, mis võivad põhjustada pingeid ja konflikte, nagu suhtlemisbarjäärid, vanemluse väljakutsed, muutused peres (näiteks kolimine, lahutus, uus pereliige) või käitumisprobleemid. Töötame neutraalses ja toetavas keskkonnas, kus kõik pereliikmed saavad end turvaliselt ja vabalt väljendada. Käsitlusviis on kohandatud vastavalt iga pere unikaalsetele vajadustele ja eesmärkidele, tagades, et teraapia asjakohasuse ja tõhuse.

Perenõustamise tulemusena paranevad pereliikmete omavahelised suhted. Kogetakse sügavamat mõistmist ja empaatiat üksteise suhtes ning suureneb ühtekuuluvustunne. Kui teie pere seisab silmitsi väljakutsetega, mis tunduvad ületamatud, või kui soovite lihtsalt tugevdada oma peresidemeid, võib perenõustamine olla väärtuslik samm edasi. See on võimalus õppida, kasvada ja areneda, ehitades koos tugevama ja õnnelikuma tuleviku.

Armastus kasvab, kui jagame ja kuulame!

Koostöö protsess

Loome kontakti

Alustame esmase kontakti loomisega, et sõnastada probleemid, mis on kliendile olulised. 

Kaardistame tulemused

Määratleme koos, millist tulemust soovime saavutada. Selge sihiga on meie koostöö protsess sujuvam. 

Analüüsime

Analüüsime probleemi sügavuti – uurime selle tekkemehhanisme ja püsimise põhjuseid, püstitades ja kontrollides hüpoteese.

valime meetodid

Valime sobivad meetodid ja tehnikad eesmärgi saavutamiseks, vajadusel kaasame teisi spetsialiste.

Hindame tulemusi

Hindame saavutatud tulemusi, et mõõta edasiminekut ja teha vajalikke kohandusi.

muutuste säilitamine

Lõpetuseks keskendume sellele, kuidas säilitada saavutatud tulemusi ja kuidas saan sind edaspidi toetada. 

Margot Eimla - psühholoogiline nõustamine

Pere Ühtsus Algab Mõistmisest ja Avatusest. avastame koos rõõmu pisikestest hetkedest!