paarinõustamine

1 tund ja 30 minutit 90 €

Paarinõustamine Pärnus ja Tallinnas

Kui vajad abi suhteprobleemidega, emotsionaalse ja füüsilise läheduse taastamisel või oled hädas muutustega lähisuhte erinevates faasides. 

Paarinõustamine sobib nendele, kes soovivad oma suhetesse sügavamaid, tervislikumaid ja rahuldust pakkuvamaid sidemeid luua. Olgu suhe algusfaasis või aastatepikkuse kooselu tulemus, paarinõustamine pakub vahendeid ja toetust, et aidata teil navigeerida suhteprobleemide keerukal maastikul. Eesmärk on aidata taastada emotsionaalne ja füüsiline lähedus ning leida viise, kuidas tulla toime muutustega, mis võivad teie paarisuhte erinevates etappides esile kerkida.

Nõustamisprotsessis keskendume intensiivselt paari omavahelisele dünaamikale, eesmärgiga paremini mõista ja aktsepteerida nii iseennast kui ka oma partnerit. Pereteraapia põhimõtetest lähtudes suunatakse tähelepanu suhtlemisoskustele, mis on tervisliku ja toimiva suhte aluseks. Töötame koos, et arendada ja tugevdada neid oskusi, mis aitaksid parandada vastastikust mõistmist, suurendada emotsionaalset lähedust ning edendada paindlikkust ja avatust teineteise vajaduste ning soovide suhtes.

Paariteraapia on loodud selleks, et luua turvaline keskkond, kus mõlemad partnerid tunnevad, et on kuulatud ja mõistetud. Siin õpitakse tõhusaid suhtlemistehnikaid, mis aitavad lahendada konflikte konstruktiivsel viisil ja edendada positiivset muutust. Lisaks tuvastame ja käsitleme probleeme ja suhtlemismustreid, mis võivad teie suhet negatiivselt mõjutada. Näiteks usalduse või intiimsuse puudumine ja raskused stressiga toimetulekul.

Armastus kasvab, kui jagame ja kuulame!

Koostöö protsess

Loome kontakti

Alustame esmase kontakti loomisega, et sõnastada probleemid, mis on kliendile olulised. 

Kaardistame tulemused

Määratleme koos, millist tulemust soovime saavutada. Selge sihiga on meie koostöö protsess sujuvam. 

Analüüsime

Analüüsime probleemi sügavuti – uurime selle tekkemehhanisme ja püsimise põhjuseid, püstitades ja kontrollides hüpoteese.

valime meetodid

Valime sobivad meetodid ja tehnikad eesmärgi saavutamiseks, vajadusel kaasame teisi spetsialiste.

Hindame tulemusi

Hindame saavutatud tulemusi, et mõõta edasiminekut ja teha vajalikke kohandusi.

muutuste säilitamine

Lõpetuseks keskendume sellele, kuidas säilitada saavutatud tulemusi ja kuidas saan sind edaspidi toetada. 

Margot Eimla - psühholoogiline nõustamine

Iga suhe väärib võimalust kasvada. Tulge, et tuua oma suhtesse sügavam mõistmine ja lähedus!