Individuaalne nõustamine

1 tund 60 €

Individuaalnõustamine on suunatud neile, kes seisavad silmitsi töö- või eraelulise stressi, emotsionaalsete pingete ja ülemäärase ärevusega, mis mõjutavad igapäevaelu kvaliteeti negatiivselt. See personaalne lähenemine on mõeldud selleks, et aidata sul saavutada sügavamat enesemõistmist ja leida uusi toimetulekustrateegiaid, mis võimaldaksid paremini hallata elu keerukaid väljakutseid.

Nõustamise protsess keskendub sinu individuaalsetele vajadustele ja eesmärkidele, pakkudes toetust ja juhendamist, et:

  • Saavutada selgus. Aidata mõista oma emotsioonide ja käitumismustrite allikaid ning nende mõju elule.
  • Leida uusi lahendusi. Tutvustada alternatiivseid toimetulekumeetodeid ja lahendusi, mis aitavad parandada emotsionaalset heaolu ja elukvaliteeti.
  • Muuta süsteemi. Rakendada pereteraapia põhimõtteid, mõistes, et ühe indiviidi muutus võib positiivselt mõjutada kogu süsteemi, milleks on  suhted lähedastega. 

 

Eesmärgiks on pakkuda sulle turvalist ja mõistvat keskkonda, kus saad uurida ja lahendada probleeme, mis takistavad elamast täisväärtuslikku elu. Koos terapeudiga töötades õpid erinevaid toimetulekuoskuseid, enesepeegeldust ja suhtlemisoskuseid. 

Individuaalnõustamine on väärtuslik samm sinu isiklikul arenguteel, pakkudes vahendeid ja perspektiive, mis aitavad ületada takistusi ja liikuda edasi tervislikumale ning rahuldustpakkuvamale elule. Kui oled valmis alustama teekonda parema enesetunnetuse, selguse ja heaolu suunas, on individuaalnõustamine sinu jaoks. See on võimalus investeerida oma tulevikku, avastades uusi viise, kuidas olla vastupidavam, enesekindlam ja õnnelikum.

Muutused Algavad Sinust – Ole oma elu Muutuse Looja!

Koostöö protsess

Loome kontakti

Alustame esmase kontakti loomisega, et sõnastada probleemid, mis on kliendile olulised. 

Kaardistame tulemused

Määratleme koos, millist tulemust soovime saavutada. Selge sihiga on meie koostöö protsess sujuvam. 

Analüüsime

Analüüsime probleemi sügavuti – uurime selle tekkemehhanisme ja püsimise põhjuseid, püstitades ja kontrollides hüpoteese.

valime meetodid

Valime sobivad meetodid ja tehnikad eesmärgi saavutamiseks, vajadusel kaasame teisi spetsialiste.

Hindame tulemusi

Hindame saavutatud tulemusi, et mõõta edasiminekut ja teha vajalikke kohandusi.

muutuste säilitamine

Lõpetuseks keskendume sellele, kuidas säilitada saavutatud tulemusi ja kuidas saan sind edaspidi toetada. 

Margot Eimla - psühholoogiline nõustamine

Iga samm enda enesearengu teekonnal on Samm veel ilusama elu suunas!