Rahulikum ja õnnelikum elu – paari-, pere- ja individuaalnõustamine, südamest südamesse!

kuidas saan sind aidata?

paarinõustamine

Kui vajad abi suhteprobleemidega, emotsionaalse ja füüsilise läheduse taastamisel ja kui oled hädas muutustega lähisuhte erinevates faasides. 

perenõustamine

Kui soovid muuta peresiseseid ebaefektiivseid käitumismustreid, vajad abi vanemlusega seotud väljakutsetega või keerulistes suhetes oma päritoluperega.

individuaalnõustamine

Kui mureks on töö- või eraeluline stress, emotsionaalsed pinged ja sellega kaasnev ärevus, mõjutab negatiivselt igapäevatoimingute kvaliteeti.

Margot Eimla - psühholoogiline nõustamine

Võta hetk iseendale – toetavas ja mõistvas keskkonnas leiad tee sisemise rahu ja harmooniani!

Koostöö protsess

Loome kontakti

Alustame esmase kontakti loomisega, et sõnastada probleemid, mis on kliendile olulised. 

Kaardistame tulemused

Määratleme koos, millist tulemust soovime saavutada. Selge sihiga on meie koostöö protsess sujuvam. 

Analüüsime

Analüüsime probleemi sügavuti – uurime selle tekkemehhanisme ja püsimise põhjuseid, püstitades ja kontrollides hüpoteese.

valime meetodid

Valime sobivad meetodid ja tehnikad eesmärgi saavutamiseks, vajadusel kaasame teisi spetsialiste.

Hindame tulemusi

Hindame saavutatud tulemusi, et mõõta edasiminekut ja teha vajalikke kohandusi.

muutuste säilitamine

Lõpetuseks keskendume sellele, kuidas säilitada saavutatud tulemusi ja kuidas saan sind edaspidi toetada. 

Margot Eimla - psühholoogiline nõustamine

Sinu heaolu on minu südameasi – astu esimene samm muutuse poole ja loome koos parema homse!